ADMA digital marketing academy
ADMA digital marketing academy je určená najmä pre marketérov, ktorí chcú získať nadštandardný rozhľad v oblasti digitálneho marketingu. Vďaka 9 kurzom, vedených 9 kapacitami v digitálnom marketingu z našich členských agentúr, získate v rekordne krátkom čase ucelený prehľad hlavných častí digitálneho marketingu a know how od majstrov v konkrétnej oblasti. V závere 2-mesačného kurzu sa zúčastníte celodenného workshopu, kde na základe reálneho briefu, vypracujete za dohľadu mentorov zadanie a po úspešnom absolvovaní získate titul Master of Digital Marketing.
9 tém , 9spíkrov
999EUR
Zaregistrujte sa ešte dnes
Využite jedinečnú príležitosť vzdelávať sa v oblasti digitálneho marketingu od kapacít z ADMA členských agentúr a získajte titul Master of Digital Marketing garantovaný našou asociáciou.
Začíname 11.4.2019
Miesto Visibility, Panská 14, Bratislava
Kto je ADMA
Asociácia digitálnych marketingových agentúr je združenie profesionálnych agentúr, ktorého hlavným poslaním je zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku.
V súčasnosti má ADMA pod svojimi krídlami 19 profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. Spoločne sa snažíme udržiavať vysoký štandard práce digitálnych marketingových agentúr a vzdelávať nielen svojich členov, ale aj ich zadávateľov, študentov a širokú verejnosť.
O akadémii
Čo je ADMA digital marketing academy? Akadémia, ktorá ponúka možnosť získať ucelený pohľad, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti digitálneho marketingu priamo od majstrov v danej oblasti z našich členských agentúr.
Pre koho je ADMA online marketing academy určená? Akadémia je užitočná najmä pre marketérov, ktorí chcú získať nadštandardný rozhľad v oblasti digitálneho marketingu. Pre ľudí na marketingových oddeleniach, pre marketérov z offline prostredia aj pre online špecialistov, ktorí majú záujem si rozšíriť obzory o ďalšie segmenty.
Akou formou bude výučba v akadémii prebiehať? Akadémia pozostáva z 9 blokov. Každý blok sa venuje jednej ucelenej téme z oblasti digitálneho marketingu a nadväzuje na predchádzajúci. Výučba bude pozostávať vždy z jedného bloku v v jeden deň, čo znamená, že účastník strávi na kurze 9 dní v priebehu 9 týždňov. Jeden kurz zaberie 5 hodín čistého času.
Partneri
Mentori
Peter Šebo
Founder/CDO / PS:Digital
Stratégia digitálnej komunikácie
bio
Marek Didák
Creative Director / Hype
Sociálne médiá
bio
Juraj Sasko
CEO / Visibility
Content marketing
bio
Miroslav Murgaš
CEO/CTO / Core4
Web & Aplikácie
bio
Vladimír Cintula
Chief Digital Strategist / Riesenia.com
Analytika
bio
Michal Pastier
Group Creative Director / Zaraguza
Kreatívna tvorba
bio
Patrik Barták
Head of Social content & strategy / Socialists
Výkonnostný marketing
bio
Jiří Korpa-Ondo
Digital Media Strategist / Digiline
Médiá a plánovanie
bio
Martin Woska
Chief Creative & Creative Director / TRIAD Advertising
Workshop digitálneho marketingu
bio
Témy
09:00 – 14:00

Stratégia digitálnej komunikácie

Peter Šebo, PS:Digital
Vstupné dáta sú alfou a omegou pri tvorbe stratégie. Na kurze sa účastníci naučia správne definovať ciele, KPI kampane a pochopia dôležitosť komunikácie pri príprave strategického plánu. Pochopia použitie rôznych strategických rámcov pri tvorbe stratégie, ako na segmentáciu a prácu s cieľovými skupinami a ako navrhnúť merania a vyhodnocovanie stratégie.
Registráciou do akadémie získate
9 najlepších mentorov z každej oblasti digitálneho marketingu
Efektívny spôsob výučby 9 tém v priebehu 9 týždňov
Celodenný workshop s Martinom Woskom, jedným z najuznávanejších kreatívnych a strategických riaditeľov na Slovensku
Cerfitikát Master of Digital Marketing od Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA)

Registrácia
Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes!

Registrovať sa môžete do 9. apríla 2019.

Cenu akadémie je možné si rozdeliť do viacerých splátok.

Tešíme sa na vás!
Vaše údaje

Kontakt
Ak máte dodatočné otázky, neváhajte nás kontaktovať. Vaše otázky veľmi radi zodpovieme.
lucia filipova
Lucia Filipová
Generálny sekretár
0911 720 721
sekretar@adma.sk