ADMA digital marketing academy

ADMA digital marketing academy je určená najmä pre marketérov, ktorí chcú získať nadštandardný rozhľad v oblasti digitálneho marketingu. Vďaka 9 kurzom, vedených 9 kapacitami v digitálnom marketingu z našich členských agentúr, získate v rekordne krátkom čase ucelený prehľad hlavných častí digitálneho marketingu a know how od majstrov v konkrétnej oblasti. V závere 2-mesačného kurzu sa zúčastníte celodenného workshopu, kde na základe reálneho briefu, vypracujete za dohľadu mentorov zadanie a po úspešnom absolvovaní získate titul Master of Digital Marketing.

9tém , 9spíkrov

999EUR

Zaregistrujte sa ešte dnes

Využite jedinečnú príležitosť vzdelávať sa v oblasti digitálneho marketingu od kapacít z ADMA členských agentúr a získajte titul Master of Digital Marketing garantovaný našou asociáciou.

Začíname
11.4.2019

Miesto
Visibility, Panská 14, Bratislava

Referencie

Kto je ADMA

Asociácia digitálnych marketingových agentúr je združenie profesionálnych agentúr, ktorého hlavným poslaním je zvyšovanie úrovne digitálneho marketingu na Slovensku.

 

V súčasnosti má ADMA pod svojimi krídlami 19 profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. Spoločne sa snažíme udržiavať vysoký štandard práce digitálnych marketingových agentúr a vzdelávať nielen svojich členov, ale aj ich zadávateľov, študentov a širokú verejnosť.

O akadémii

Čo je ADMA digital
marketing academy?

Akadémia, ktorá ponúka možnosť získať ucelený pohľad, zručnosti a praktické skúsenosti z oblasti digitálneho marketingu priamo od majstrov v danej oblasti z našich členských agentúr.

Pre koho je ADMA online
marketing academy určená?

Akadémia je užitočná najmä pre marketérov, ktorí chcú získať nadštandardný rozhľad v oblasti digitálneho marketingu. Pre ľudí na marketingových oddeleniach, pre marketérov z offline prostredia aj pre online špecialistov, ktorí majú záujem si rozšíriť obzory o ďalšie segmenty.

Akou formou bude výučba
v akadémii prebiehať?

Akadémia pozostáva z 9 blokov. Každý blok sa venuje jednej ucelenej téme z oblasti digitálneho marketingu a nadväzuje na predchádzajúci. Výučba bude pozostávať vždy z jedného bloku v v jeden deň, čo znamená, že účastník strávi na kurze 9 dní v priebehu 9 týždňov. Jeden kurz zaberie 5 hodín čistého času.

Mentori

Peter Šebo

Founder/CDO / PS:Digital

Stratégia digitálnej komunikácie BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Marek Didák

Creative Director / Hype

Sociálne médiá BIO

Juraj Sasko

CEO / Visibility

Content marketing BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Miroslav Murgaš

CEO/CTO / Core4

Web & Aplikácie BIO

Vladimír Cintula

Chief Digital Strategist / Riesenia.com

Analytika BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Michal Pastier

Group Creative Director / Zaraguza

Kreatívna tvorba BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Patrik Barták

Head of Social content & strategy / Socialists

Výkonnostný marketing BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Jiří Korpa-Ondo

Digital Media Strategist / Digiline

Médiá a plánovanie BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Martin Woska

Chief Creative & Creative Director / TRIAD Advertising

Workshop digitálneho marketingu BIO

Kreatívna tvorba  BIO

Témy

9:00 – 14:00

Stratégia digitálnej komunikácie

Peter Šebo, PS:Digital

Vstupné dáta sú alfou a omegou pri tvorbe stratégie. Na kurze sa účastníci naučia správne definovať ciele, KPI kampane a pochopia dôležitosť komunikácie pri príprave strategického plánu. Pochopia použitie rôznych strategických rámcov pri tvorbe stratégie, ako na segmentáciu a prácu s cieľovými skupinami a ako navrhnúť merania a vyhodnocovanie stratégie.

9:00 – 14:00

Sociálne médiá

Marek Didák, Hype

Kurz zameraný na sociálne siete sa bude venovať využitiu pri komunikácii so zákazníkom – copywriting, kreatívna tvorba, zapájanie publika, a testovaniu a metrikám na sociálnych médiách. Jednotlivo sa bude venovať majoritne FB, IG, Twitter a LinkedIn.

9:00 – 14:00

Kreatívna tvorba

Michal Pastier, Zaraguza

Mišo Pastier ukáže účastníkom rôzne postupy pri tvorbe kreatívnych konceptov, vysvetlí, čo je kreatívny cieľ a aké sú mantinely komunikácie s klientom. Ukáže rozdiely v kreatívnom spracovaní pre jednotlivé digitálne kanály, ako má vyzerať správny briefing na kreatívu a spolupráca s agentúrou.

9:00 – 14:00

Content marketing

Juraj Sasko, Visibility

Aká je úloha content marketingu v digitálnej komunikácii? Ako ho tvoriť a čo všetko sa dá považovať za content? Ako ho využiť a zapojiť do stratégie komunikácie? Čo znamená fenomén natívna reklama? To všetko sa dozviete na kurze Juraja Saska.

9:00 – 14:00

Web & Aplikácie

Miro Murgaš, Core4

Kurz sa venuje webu ako takému – jeho fungovaniu, platformám, na ktorých beží, návrhom web stránok, princípom UX dizajnu. Účastníci sa naučia kontinuálnej práci s webom, ako na responzívny obsah, získajú prehľad o typoch webstránok a mobilných aplikáciách a ich využiteľnosti v komunikácii. Na záver s mentorom zažijú briefing.

9:00 – 14:00

Média a plánovanie

Jiří Korpa-Ondo, Digiline

Na kurze Médiá a plánovanie sa účastníci zorientujú v mediálnych pojmoch. Dozvedia sa, ako využiť display a performance médií v mixe a ako je dôležité video v digitálnom mixe. Okrem toho sa naučia vyhodnocovať efektívnosť médií.

9:00 – 14:00

Výkonnostný marketing

Patrik Barták, Socialists

Tu sa účastníci dozvedia, čo je SEO, jeho základy a ako s ním správne dlhodobo pracovať, aké sú typy PPC kampaní, výkonnostné mediálne formáty a ako na ne. Neviete, čo je programmatic? Na kurze Výkonnostný marketing sa to, okrem iného, dozviete.

9:00 – 14:00

Analytika

Vlado Cintula, RIESENIA.com

Dáta by nám neboli veľmi platné, keby sme ich nevedeli vyhodnocovať. Ako na meranie a vyhodnocovanie dát, prevažne cez nástroj Google Analytics, na čo slúži Tag Manager, ako používať heatmap a ako trackovať návštevnosť webu na kurze Analytika.

9:00 – 15:00

Workshop digitálneho marketingu

Martin Woska, TRIAD Advertising

Na záver akadémie, počas celodenného workshopu digitálneho marketingu dostanú účastníci reálny klientský brief, ktorý individuálne vypracujú pod vedením Martina a v závere odprezentujú.

Registráciou do akadémie získate

9 najlepších mentorov z každej oblasti digitálneho marketingu

Efektívny spôsob výučby 9 tém v priebehu 9 týždňov

Celodenný workshop s Martinom Woskom, jedným z najuznávanejších kreatívnych a strategických riaditeľov na Slovensku

Cerfitikát Master of Digital Marketing od Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA)

Registrácia

Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes!

Registrovať sa môžete do 9. apríla 2019. 

Cenu akadémie je možné si rozdeliť do viacerých splátok.

Tešíme sa na vás!

Vaše údaje

Kontakt

Ak máte dodatočné otázky, neváhajte nás kontaktovať. Vaše otázky veľmi radi zodpovieme.

Lucia Filipová
Generálny sekretár

0911 720 721
sekretar@adma.sk

Kontakt

Ak máte dodatočné otázky, neváhajte nás kontaktovať. Vaše otázky veľmi radi zodpovieme.

Lucia Filipová
Generálny sekretár

0911 720 721
sekretar@adma.sk